Vilket behov har du?

Här hittar du lösningar inom ledarskap, stress och konflikthantering, coaching och sorgbearbetning.
Vi hjälper dig

Så här kan jag hjälpa dig:

Ledarskap

Kom igång

Jag ger chefer och ledare möjlighet till ett mer naturligt ledarskap med trygghet som en av grundstenarna.

Stress och konflikthantering

Kom igång

I stress och konflikthantering ingår självkänslan som en grund att jobba med.

Vi startar med din självbild och andras bild av dig, så att du får en grundläggande självinsikt att arbeta utifrån.

Profilanalys där alla delar av dig ingår, även din ledarprofil.

Sorgbearbetning

Kom igång

Sorg gör att en del av våra drömmar, förhoppningar och förväntningar om framtiden spricker.

Sorgbearbetningen hjälper dig att bearbeta och förlösa smärtan och sorgen över dina förluster. Du får hjälp att identifiera vad som är ofullständigt så att du kan fullborda din kommunikation – utan att bli kritiserad, analyserad eller få välmenande goda råd.

Coaching

Kom igång

Coaching som för dig dit du vill vara.